Hôm qua (02/12/2020)7.633 hồ sơ tìm việc có thêm: 8.225 vị trí tuyển dụng mới

Mỗi tháng chúng tôi có xấp xỉ 123 đơn xin việc mới + 133 vị trí cần tuyển dụng

BÁO GIÁ CHO THUÊ QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 10:27 | 28/08/2019

 

 

BÁO GIÁ CHO THUÊ QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG

Trên website vuavieclam.com và hệ thống group facebook hơn 250.000 thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA VIỆC LÀM VIỆT NAM

Link báo giá các gói cao cấp hơn: http://vuavieclam.com/banggiadichvu.html

 

 QUYỀN LỢI GÓI 6.220.000đ  

- Cấp tài khoản VIP 1 tháng trên timvieclam24h.com.vn và vuavieclam.com, timvieclam24h.com, vieclamdambao.com

- Ghim 1 tháng bài box  VIỆC LÀM HẤP DẪN IN ĐẬM ĐỎ HÓT  trên trang chủ 

- Đăng bài và up bài lên đầu tự động không giới hạn

- Ghim 11 ngày trên 1 group lớn 250.000 thành viên TUYỂN DỤNG – TÌM VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI 250.000 thành viên https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 

- Cấp quyền phê duyệt tự đông khi khách hàng đăng bài trên group facebook 

- Được tặng thêm gói lọc hồ sơ ứng viên miễn phí tại link sau: 

http://www.timvieclam24h.com.vn/tuyen-dung 

http://vuavieclam.com/tuyen-dung 

https://vieclamdambao.com/tuyen-dung

 - Được đặt banner quảng cáo tuyển dụng ảnh bìa 11 ngày trên 19 group + group tất cả các ngành và fanpage và miễn phí tiền thiết kế banner

 1.  https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/vieclamsaigontphcm/ 
 3. https://www.facebook.com/groups/TuyendungvieclamsaigonTphcm.vn/ 
 4. https://www.facebook.com/groups/1565146030250586/
 5. https://www.facebook.com/groups/2192487057445236/
 6. https://www.facebook.com/groups/1906744546016089  
 7. https://www.facebook.com/groups/141805519998637/ 
 8. https://www.facebook.com/groups/timvieclamtaituliem/  
 9. https://www.facebook.com/groups/1550837985213334/ 
 1. https://www.facebook.com/T%C3%ACm-Vi%E1%BB%87c-Nhanhcom-819896494728442/ 
 2. https://www.facebook.com/timvieclam24hcom 
 3. https://www.facebook.com/Kingjobvn-2161937307457267/
 4. https://www.facebook.com/Timvieclam24hcomvn-Người-Tốt-Việc-Tốt-106064330730092 
 5. https://www.facebook.com/Kingjobvn-2161937307457267/
 6. https://www.facebook.com/groups/370103360062185/ 
 7. https://www.facebook.com/groups/829922620428156 
 8. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd1  

QUYỀN LỢI GÓI 4.290.000đ  

- Cấp tài khoản VIP 1 tháng trên timvieclam24h.com.vn và vuavieclam.com, vieclamdambao.com

- Ghim 1 tháng bài box  VIỆC LÀM TUYỂN GẤP IN ĐẬM ĐỎ HÓT  trên trang chủ 

- Đăng bài và up bài lên đầu tự động không giới hạn

- Ghim 09 ngày trên group lớn 250.000 thành viên TUYỂN DỤNG – TÌM VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI 250.000 thành viên https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 

- Cấp quyền phê duyệt tự đông khi khách hàng đăng bài trên group facebook 

- Được tặng thêm gói lọc hồ sơ ứng viên miễn phí tại link sau: 

http://www.timvieclam24h.com.vn/tuyen-dung 

http://vuavieclam.com/tuyen-dung 

https://vieclamdambao.com/tuyen-dung

 - Được đặt banner quảng cáo tuyển dụng ảnh bìa 9 ngày trên 13 group + 8 group ngành và fanpage và miễn phí tiền thiết kế banner

 1.  https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/vieclamsaigontphcm/ 
 3. https://www.facebook.com/groups/TuyendungvieclamsaigonTphcm.vn/ 
 4. https://www.facebook.com/groups/1565146030250586/
 5. https://www.facebook.com/groups/2192487057445236/
 6. https://www.facebook.com/groups/1906744546016089 
 7. https://www.facebook.com/T%C3%ACm-Vi%E1%BB%87c-Nhanhcom-819896494728442
 8. https://www.facebook.com/timvieclam24hcom 
 9. https://www.facebook.com/groups/162150724482704/
 10. https://www.facebook.com/timvieclam24hcom
 11. https://www.facebook.com/groups/1906744546016089  
 12. https://www.facebook.com/groups/Tuyendungtimvieclamtaihanoi.com.vn/ 
 13. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd1   

QUYỀN LỢI GÓI 2.940.000đ  

- Cấp tài khoản VIP 1 tháng trên timvieclam24h.com.vn và ghim 1 tháng bài box  VIỆC LÀM HẤP DẪN  trên trang chủ 

- Đăng bài và up bài lên đầu tự động không giới hạn

- Ghim 7 ngày trên  group lớn 250.000 thành viên TUYỂN DỤNG – TÌM VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI 250.000 thành viên https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 

- Cấp quyền phê duyệt tự đông khi khách hàng đăng bài trên group 

- Được tặng thêm gói lọc hồ sơ ứng viên miễn phí tại link sau: 

http://www.timvieclam24h.com.vn/tuyen-dung 

http://vuavieclam.com/tuyen-dung 

https://vieclamdambao.com/tuyen-dung

 - Được đặt banner quảng cáo tuyển dụng ảnh bìa 5 ngày trên 6 group và fanpage và miễn phí tiền thiết kế banner

 1.  https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/vieclamsaigontphcm/ 
 3. https://www.facebook.com/groups/TuyendungvieclamsaigonTphcm.vn/ 
 4. https://www.facebook.com/groups/1565146030250586/
 5. https://www.facebook.com/groups/2192487057445236/
 6. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd1  

QUYỀN LỢI GÓI 1690.000 đ

- Cấp tài khoản VIP 1 tháng trên timvieclam24h.com.vn và ghim 1 tháng vị trí box VIỆC LÀM TUYỂN GẤP trên trang chủ 

- Được đăng bài và up bài lên đầu tự động không giới hạn

- Được đặt banner quảng cáo tuyển dụng ảnh bìa 4 ngày trên 4 group và fanpage và miễn phí tiền thiết kế banner

- Được ghim 3 ngày trên  group TUYỂN DỤNG – TÌM VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI 240.000 thành viên https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 

- Được cấp quyền phê duyệt tự động khi khách hàng đăng bài  trên group facebook  TUYỂN DỤNG – TÌM VIỆC LÀM TẠI HÀ NỘI 240.000 thành viên 

- Được tặng thêm gói lọc hồ sơ ứng viên miễn phí tại link sau: 

http://www.timvieclam24h.com.vn/tuyen-dung 

http://vuavieclam.com/tuyen-dung 

https://vieclamdambao.com/tuyen-dung 

Team trực fanpage

 1. https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/timvieclamxuanmai
 3. https://www.facebook.com/groups/Vieclam.xuamai.chuongmy.quocoai.hoabinh/
 4. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd103  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Team không trực fanpage 1

 1. https://www.facebook.com/groups/vieclamthemchosinhvienhn/
 2. https://www.facebook.com/groups/Tuyendungtimvieclamtaihanoi.com.vn/
 3. https://www.facebook.com/groups/220224112067780/
 4. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd103  

Team không trực fanpage 2

 1. https://www.facebook.com/groups/829922620428156/  
 2. https://www.facebook.com/groups/370103360062185/
 3. https://www.facebook.com/groups/timvieckinhdoanh/
 4. Và 1 group theo chuyên ngành chọn tại link sau: http://www.timvieclam24h.com.vn/danh-sach-100-group-va-fanpage-dang-tuyen-dung-uy-tin-hieu-qua-so-1-viet-nam-nd103  

 QUYỀN LỢI GÓI 690.000đ  

- Tặng gói LỌC HỒ SƠ ỨNG VIÊN MIỄN PHÍ KHÔNG GIỚI HẠN tại link sau:  

 http://www.timvieclam24h.com.vn/tuyen-dung 

http://vuavieclam.com/tuyen-dung 

https://vieclamdambao.com/tuyen-dung

 - Cấp quyền phê duyệt tự đông khi khách hàng đăng bài  trên các group sau: 

 1.  https://www.facebook.com/groups/tuyendungtoanquoc1/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/vieclamthemchosinhvienhn/

  

 

DANH SÁCH CÁC GROUP THEO NGÀNH: 

 1. https://www.facebook.com/groups/tuyendunglaixekhuvuchanoi.vn/ 
 2. https://www.facebook.com/groups/vieclamlaixetaihanoi/ 
 3. https://www.facebook.com/groups/TuyenDungNhanVienDigitalMarketingOnline.vn/ 
 4. https://www.facebook.com/groups/tuyendungvieclamseo.designer.salesvaMarketing/ 
 5. https://www.facebook.com/groups/1752743084764807/
 6. https://www.facebook.com/groups/1009809532363124/ 
 7. https://www.facebook.com/groups/timvieckinhdoanh/ 
 8. https://www.facebook.com/groups/774473502688554/
 9. https://www.facebook.com/groups/vieclamnhahang01/ 
 10. https://www.facebook.com/groups/timvieclamketoan/
 11. https://www.facebook.com/groups/TuyennhanvienchoquancafeHaNoi.vn/
 12. https://www.facebook.com/groups/1559770500969664/
 13. https://www.facebook.com/groups/1009809532363124/
 14. https://www.facebook.com/groups/1384564865014422/

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA VIỆC LÀM VIỆT NAM

                                                                                                                 (ký tên và đóng dấu ) 

                                                                                                               Nguyễn Văn Hưng  đã ký 

                                                                                             GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

Tin khác
Thích và chia sẽ việc làm đảm bảo trên    
Bạn chưa xem việc làm nào
Bạn chưa xem việc làm nào
array(5) { ["module"]=> string(4) "news" ["view"]=> string(4) "news" ["code"]=> string(68) "bao-gia-dang-tuyen-dung-tren-website-vuavieclamcom-va-group-facebook" ["id"]=> string(2) "97" ["Itemid"]=> string(2) "10" }